Wide Banner 728

Wide Banner 728

BPT High Roller – End of Day1 Chip Counts

Posted by Atmadeep Ghosh on 2020-01-10 at 11:11 PM

BPT High Roller – End of Day1 Chip Counts

NameChip Counts
Ashish Ahuja601,000
Raghav Bansal460,000
Rohit Mishra454,500
Abhishek Rathod420,000
Navkiran Singh410,500
Anmol Mehta349,000
Rajat Sharma343,500
Vivek Rughani323,000
Krishna Kumar297,000
Ashish Munot274,000
Zarvan Tumboli267,000
P. Gokul Krishna261,500
Abhishek Goindi254,500
Romit Advani253,500
Yudhister Jaiswal215,500
Sriharsha Doddapaneni215,000
Shashank Jain204,000
Vikram Kumar188,500
Santosh Suvarna169,000
Sundeep Reddy166,000
Anish Patra145,000
Jyoti Ranjan Nayak134,000
Rohit Jinwal132,500
Kunal Patni126,500
Siddharth Karia122,000
Nikhil Jain114,000
Ankit Wadhawan105,000
Deepak Singh105,000
Eka Vedantham102,000
Vikram Freeman76,500
Sreekanth Narayan74,500
Amarnath Reddy62,000
Vishrut Jain31,000

Leave a Reply

Atmadeep Ghosh

Top Online Poker Rooms

Top
PokerGuru

Wide Banner 728

Wide Banner 728